De Webshop voor Tolken - de énige in Nederland en België


 

Tolken bij rechtbanken, advocaten, arbiters, juristen en tribunes

Als jij (of je klant) de Nederlandse taal niet volledig beheerst dan heb je bij de rechtbank een beëdigde tolk nodig. Sterker nog, dat is zelfs wettelijk voorgeschreven. Dit is gedaan ter bescherming van mensen die het Nederlands niet voldoende beheersen. Een rechtszaak, rechtsgeding of proces zijn belangrijke bindende wettelijke gebeurtenissen. Het gaat om dit soort zaken: arbeidsrecht, bestuursrecht, belastingrecht, civiel recht, internationaal recht, familierecht, huurrecht, handelsrecht, ondernemingsrecht, strafrecht, vreemdelingenrecht, voogdij en verbintenissenrecht.

 

De beëdigde tolk

Een beëdigde tolk heeft eed of belofte afgelegd bij de rechtbank. In Nederland moet de tolk daarnaast beschikken over een diploma of certificaat van een:

  • tolkopleiding op minstens bachelorniveau;
  • Register beëdigde tolken en vertalers tolk- of vertaaltoets;
  • SIGV-cursus Gerechtstolk in Strafzaken of Juridisch Vertaler in Strafzaken;
  • vergelijkbaar buitenlands diploma op voldoende niveau gewaardeerd door Nuffic.

 

Met de beëdiging verplicht de tolk zich:

  • nauwgezet en onpartijdig te zijn;
  • te gedragen zoals van een goede tolk verwacht mag worden;
  • vertrouwelijke informatie geheim te houden;
  • te houden aan de gedragscode voor tolken;
  • permanente educatie te volgen.

 

De tolkenpas is het bewijs dat de tolk voldoet aan bovenstaande voorwaarden. In Nederland mogen alleen die tolken vertolken voor de advocaat, rechtbank en notaris. 

  

De voorbereiding

Indien gewenst stuur je de tolk van tevoren de stukken betreffende de zaak, zodat de tolk zich goed kan voorbereiden. Enerzijds zal de tolk voor Nederlandse juridische termen die niet voorkomen in de doeltaal, de meest geschikte vertalingen voorbereiden. De beëdigde tolk zal dan de term zo verwoorden dat het duidelijk is waar het om gaat. Anderzijds zal de tolk zich voorbereiden op enig zakelijk jargon, bijvoorbeeld van de hotellerie, dat van belang is in de zaak. Na ontvangst van de stukken zal de tolk aangeven hoeveel voorbereidingstijd nodig is.

 

Tijdens de zitting

In de rechtszaal zit de tolk naast degene voor wie de tolk vertolkt. Het vertolken verloopt simultaan. Dat betekent dat de tolk vertolkt terwijl er gesproken wordt. Wanneer nodig wachten de sprekers na elke paar zinnen op het afronden van de vertolking. De tolk vertaalt alles wat er gezegd wordt tijdens de rechtszitting.

 

De kosten

De op de website geoffreerde kosten worden berekend per uur bij de rechtbank, advocaat, arbiter of jurist, plus het kilometertarief voor reistijd en reiskosten. Dit is exclusief de voorbereidingstijd. Enige benodigde voorbereidingstijd zal de tolk van tevoren met je bespreken, opdat dit niet achteraf een onprettige verrassing wordt. De voorbereidingstijd en eventuele uitloop van de zitting worden tegen het uurtarief van de tolk aan de factuur toegevoegd.

 

DIRECT TOLK BOEKEN

 

Tolk2Go -Jouw Tolk Webshop De Oude Manier
Makkelijk - kies taal, plek en tijd, en vraag je tolk aan. Lastig - veel papierwerk en je zit vast aan tijden.
✅ Sla je favoriete tolk op en boek met één klik. Gedoe met regels en je kunt niet eens je favoriete tolk kiezen.
Veel keus - meer dan 1000 tolken! Geen keus - je krijgt zomaar een tolk.
Bekijk Tolkprofielen - ervaring, reviews en meer. Geen info - je weet niks over de tolk.
Kies zelf je tolk. Willekeur - je weet niet wie je krijgt.
Geen verborgen kosten. Verborgen kosten tot je een contract tekent.
Altijd open - boek online wanneer je wilt. Alleen tijdens kantooruren.
Last-minute boeken kan vaak nog. Last-minute boeken is niet mogelijk.
Gemotiveerde tolken met eigen tarieven. Ontevreden tolken met opgelegde tarieven.

5275 succesvol afgeronde tolkuren