De Webshop voor Tolken - de énige in Nederland en België


 

Tolken bij de notaris


Als jij (of je klant) de Nederlandse taal niet volledig beheerst dan heb je bij de notaris een beëdigde tolk nodig. Sterker nog, dat is zelfs wettelijk voorgeschreven. Dit is gedaan ter bescherming van mensen die het Nederlands niet voldoende beheersen, want notariële aktes zijn belangrijke wettelijke documenten. Het gaat om dit soort documenten: akte van levering, hypotheekakte, testament, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, oprichtingsakte, verdelingsakte, statuten, volmacht, enzovoorts.

 

De beëdigde tolk

Een beëdigde tolk heeft eed of belofte afgelegd bij de rechtbank. In Nederland moet de tolk daarnaast beschikken over een diploma of certificaat van een:

  • tolkopleiding op minstens bachelorniveau;
  • Register beëdigde tolken en vertalers tolk- of vertaaltoets;
  • SIGV-cursus Gerechtstolk in Strafzaken of Juridisch Vertaler in Strafzaken;
  • vergelijkbaar buitenlands diploma op voldoende niveau gewaardeerd door Nuffic.

 

Met de beëdiging verplicht de tolk zich:

  • nauwgezet en onpartijdig te zijn;
  • te gedragen zoals van een goede tolk verwacht mag worden;
  • vertrouwelijke informatie geheim te houden;
  • te houden aan de gedragscode voor tolken;
  • permanente educatie te volgen.

 

De tolkenpas is het bewijs dat de tolk voldoet aan bovenstaande voorwaarden. In Nederland mogen alleen die tolken vertolken voor de advocaat, rechtbank en notaris. 

  

De voorbereiding

De tolk ontvangt van tevoren de akte of akten, zodat de tolk zich goed kan voorbereiden op het passeren van de akten. Bijvoorbeeld, de tolk zal voor Nederlandse juridische termen die niet voorkomen in de doeltaal, de meest geschikte vertalingen voorbereiden. De beëdigde tolk zal dan de term zo verwoorden dat het duidelijk is waar het om gaat. 

 

De kosten 

De kosten worden berekend per uur bij de notaris. Het uurtarief van de tolken is inclusief de voorbereidingstijd. Daar komen nog wel het kilometertarief voor reistijd en -kosten bovenop. Voor 1 á 2 aktes is 1 uur bij de notaris over het algemeen voldoende. Reken voor iedere volgende akte nog een half uur bij de notaris.

 

DIRECT TOLK BOEKEN

 

Tolk2Go -Jouw Tolk Webshop De Oude Manier
Makkelijk - kies taal, plek en tijd, en vraag je tolk aan. Lastig - veel papierwerk en je zit vast aan tijden.
✅ Sla je favoriete tolk op en boek met één klik. Gedoe met regels en je kunt niet eens je favoriete tolk kiezen.
Veel keus - meer dan 800 tolken! Geen keus - je krijgt zomaar een tolk.
Bekijk Tolkprofielen - ervaring, reviews en meer. Geen info - je weet niks over de tolk.
Kies zelf je tolk. Willekeur - je weet niet wie je krijgt.
Geen verborgen kosten. Verborgen kosten tot je een contract tekent.
Altijd open - boek online wanneer je wilt. Alleen tijdens kantooruren.
Last-minute boeken kan vaak nog. Last-minute boeken is niet mogelijk.
Gemotiveerde tolken met eigen tarieven. Ontevreden tolken met opgelegde tarieven.

4881 succesvol afgeronde tolkuren